top of page

Du lịch công ty

Các giải pháp du lịch được xây dựng tùy chỉnh và có lợi nhuận ...

Quản lý chú ý và chủ doanh nghiệp! Là một doanh nghiệp nhỏ, chúng tôi hoàn toàn hiểu được sự cần thiết phải quản lý chi phí để duy trì tính cạnh tranh và có lợi nhuận. DU LỊCH TẠI SILL là ở đây để giúp đỡ! Chúng tôi có thỏa thuận giảm giá với hầu hết các hãng hàng không lớn trong nước và quốc tế. Chúng tôi cũng có thỏa thuận lãi suất ròng với một số chuỗi khách sạn toàn cầu. Hầu hết các nhóm của chúng tôi đến từ một nền tảng du lịch công ty. Ngoài việc giảm chi phí đầu tư của bạn, chúng tôi cũng có thể hợp lý hóa các quy trình của bạn và cung cấp các báo cáo chi tiêu. Chúng tôi tiếp cận du lịch kinh doanh giống như cách chúng tôi tiếp cận với bất kỳ hành trình nào khác, chúng tôi sẽ tùy chỉnh xây dựng các giải pháp du lịch cho phù hợp với nhu cầu và hạn chế ngân sách của bạn.

bottom of page